Drumul Cota 1400, nr.7, Sinaia


• PREAMBUL

Operatorul care colecteaza datele dumneavoastra personale este SC Mihandal SRL cu sediul în Sinaia, str. Drumul Cotei,nr 7, cod postal 106100, judet Prahova. Mihandal SRL este operator de date cu caracter personal , in vederea colectarii de date pentru furnizarea de servicii de cazare. De asemenea se au in vedere si datele persoanelor juridice carora Operatorul le furnizeaza serviciile mai sus amintite. Utilizand site-ul (incluzand accesul, navigarea pe acest site) va dati acordul de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.


• INREGISTRAREA DATELOR

Prin acceptarea acestui regulament, va dati consimtamantul ca sunteti de acord ca Mihandal SRL poate colecta, folosi si dezvalui datele dumneavoastra personale in conditiile de mai jos. Datele folosite de catreMihandal SRL sunt nume, adresa de email, datele firmei,adresa dumneavoastra de IP.Aceste date sunt prelucrate in urmatoarele scopuri :

- in scop operational ( pentru a va emite facturisau alte acte necesare sau pentru a lamuri anumite aspecte legate de rezervarea dvs.)

- in scop de marketing (pentru stabilirea preferintelor clientilor nostri si pentru furnizarea de oferte si promotii personalizate)

De asemenea datele dumneavoastra pot fi colectate de pe site-ul nostru de catre urmatorii furnizori externi de servicii:Google,TawkTo.Va asiguram ca prin reglementari contractuale, acesti furnizori de servicii prelucreaza date cu caracter personal în conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, chiar daca datele cu caracter personal sunt transferate într-o tara din afara UE.


• PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tuturor persoanelor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor si libera circulatie a acestor date, in special drepturile personalizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre Autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001 principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

a) Dreptul de acces la date: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit, printr-o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Operatorului, odata pe an, in mod gratuit, SC ROSIANRA SINTOUR SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora;

b) Dreptul de interventia asupra datelor: orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator, la cerere si in mod gratuit, dupa caz: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conform legii, in special a datelor incomplete sau inexacte.

Aceste drepturi le puteti exercita dupa caz, fie prin intermediul unei cereri scrise si depuse la sediul firmei,fie prin trimitea unui email la adresa office@casa-iris.ro cu solicitarea dreptului respectiv.


• DEZVALUIREA SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CU CARACTER PERSONAL

Mihandal SRL poate transmite informatiile dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

- cu acordul dumneavoastra;

- daca este necesara transmiterea unor informatii in vederea imbunatatirii serviciilor solicitate;

- in cazul in care informatia este necesara partenerilor pentru imbunatatirea sau facilitarea unor servicii solicitate.

Putem transmite informatii cu caracter personal autoritatilor sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinte daca:

- este prevazut intr-o dispozitie legala;

- protejeaza drepturile Mihandal SRL;

- previne o infractiune sau protejeaza siguranta nationala;

- protejeaza siguranta individului sau siguranta publica;

- aceste informatii sunt necesare in vederea rezolvarii diferitelor situatii;

- in cazul in care Mihandal SRL fuzioneaza sau este achizitionata total sau partial de o alta companie iar baza de date este transferata noului operator;

- in cazul in care Mihandal SRL devine insolvabila, baza de date poate fi vanduta, autorizata sau tranzactionata doar cu acordul instantei de judecata, prin lichidator, administrator sau cumparator. In cazul in care pot aparea situatiile mentionate mai sus veti fi anuntati printr-un mesaj postat pe site-ul casa-iris.ro.


• SECURITATEA DATELORL

Pentru evitarea utilizarii fara drept a datelor personale Mihandal SRL utilizeaza proceduri interne si tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este niciodată 100% sigură. Orice transmitere de informații cu caracter personal implică asumarea din partea dumneavoastră.


• COOKIES

Pe site-ul www.casa-iris.ro nu se folosesc cookies interne pentru colecatrea datelor personale. “Cookie-urile third-party” sunt de la Google.Pentru mai multe detalii accesati sectiunea “Politica Cookies”.


• LEGISLATIE

Respectam cerintele Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Prezenta policita de confidentialitate se supune legislatiei romane in vigoare. In caz de litigiu se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul nostru. In situatia in care nu se paote ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instantei judecatoresti.

Notificare cu privire la protectia datelor personale